KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

  Department of Botany & Genetics

On-line publikácie / On-line publications

Embryotechnology II

Jozef Laurinčík, Michal Benc, Peter Chrenek, Martin R. Luck, Alexander V. Makarevich, Martin Morovič, Matej Murín, Oľga Ostrup, Lazo Pendovski, Alexander V. Sirotkin, František Strejček, Gábor Vajta: Embryotechnology II. Edition: Prírodovedec No. 681, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences. 2018. 200 p. ISBN 978-80-558-1337-0, DOI: http://doi.org/10.17846/2018-embryotechnology

 

Publikácia je zameraná na embryotechnológie hospodársky významných živočíchov. Autori sa snažia o podrobné vysvetlenie procesov oogenézy, spermiogenázy ako aj o molekulárnu reguláciu týchto procesov. Ďalej sa zameriavajú na ranú embryogenézu ako aj na produkciu embryí v podmienkach in vitro a s tým spájané kvalitatívne hodnotenie takto získaných embryí. V posledných kapitolách autori popisujú metodiku mikromanipulácií s embryami ako je transgenéza, klonovanie resp. nukleolotransfer ako aj na procesy epigenetiky.

 

Na stiahnutie:

Embryotechnology II  (2828 kB)